Wednesday, September 10, 2008

'Kürtçe resmi dil olarak kabul edilsin'

TZPKurdi Sözcüsü Qahir Bateyi, Kürtlerin 'Demokratik özerklik' talebi ve kültürel haklarının tanınması gerektiğine dikkat çekerek, Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesi ve yasal güvence altına alınarak, eğitim dili olarak kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

anadilde_egitim_batman_qahir_bateyi

Batman'daki 'Anadilde eğitim istiyoruz' mitinginde konuşan TZPKurdi Sözcüsü Qahir Bateyi, Kürtçeye dönük taleplerini dile getirdi. Kürtlerin 'Demokratik özerklik' talebinin ve hakkının tanınması gerektiğini dile getiren Bateyi, 'Şimdiye kadar dil ve kültür üzerinde uygulanan inkar ve asimilasyon giderilmeli. Kürtçeye pozitif ayrımcılık uygulanarak, gelişmesi için yasal güvence altına alınmalı. Bütün okullarda Kürtçe eğitim verilmeli. Kürtçe eğitimin gelişmesi için ekonomik ve teknik olanakların sağlanması gerekir. Türkiye hükümetinin artık inkar ve imha politikasından vazgeçerek, Kürt dilini resmi dil olarak kabul etmeli. Dünyada bütün halklar Allah tarafından yaratılmış. Bir dilin inkarı demek Allah'ın inkarı demektir. Türkiye, Kürtler ile birlikte Allah'ı da inkar ediyor. Artık bu inkardan vazgeçmeliler' diye konuştu.
Kürt sanatçıları ve siyasetçilerine de çağrıda bulunan Bateyi, her yerde ve her zaman Kürtçe konuşulmasını isteyerek, 'Kürt sanatçıların da bu yönlü çalışma yürütmesi gerekir' dedi.
DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Kürtlere yönelik beyaz katliam, asimilasyon ve inkardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. 'Bu hiçbir yerde kabul edilemez bir durumdur. Kürtlerin kültür ve dil hakkı yasal güvence altına alınmalı' diyen Özçelik, şunları ifade etti: 'Bir Kürt çocuğu 6 yaşına kadar Türkçe bilmiyor. Ancak ilkokula başladığında yeni bir dille tanışıyor. 6 yol boyunca öğrendiklerini hafızasından silmek zorunda kalıyor. Bu bir katliamdır, asimilasyondur. Türkiye devleti ilk önce Kürtlerin kültür ve dillerini inkar ediyordu. Ancak özgürlük mücadelesinin gelişmesiyle beraber Kürtçeyi tanıdı. Ancak herkes kendi evinde konuşabilir. Mücadelenin ilerlemesiyle birlikte artık kurs açabilirsiniz denildi. Ancak bununla yetinmiyoruz. Diyoruz ki, Kürt ve Türk halkı kardeştir. Türklere tanınan hakların hepsi Kürtlere de tanınması gerekir. Kürtlerin de her alanda kendi dilleriyle eğitim hakkına sahip olması gerekir.'
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın anadil ile ilgili mesajının okunması sırasında ise alanda bulunan binlerce kişi, 'Bijî serok Apo' ve 'Bi can bi xwin em bi terene ey serok' sloganlarını attı. BATMAN (DİHA)

0 Yorum: