Monday, August 25, 2008

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), 9 maddeden oluşan 'Ulusal Stratejisi Belgesi'ni açıkladı.

KNK'den Ulusal Strateji Belgesi
 

knk_kurdistan_ulusal_kongresi Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), 9 maddeden oluşan 'Ulusal Stratejisi Belgesi'ni kamuoyuna açıkladı. 'Ulusal Strateji'nin belirlenmesinde temel unsurun 'demokratik ulusal çıkarlar' olduğuna dikkat çekilen belgede, Kürtler için ulusal birliğin sağlanmasının önemli olduğu belirtildi.
Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Kürtler arası birlik için hazırlanan 'Ulusal Strateji Belgesi'ni kamuoyuna sundu. KNK, 'Ulusal Strateji'nin belirlenmesinde temel ve belirleyici unsurun 'demokratik ulusal çıkarlar' olduğunu vurguladı.


KNK, haftalardır beklenen 'Ulusal Strateji Belgesi'ni açıkladı. 9 Maddenin yer aldığı belgede, Kürtler arası ilişkiler, Türkiye, İran, Irak ve Suriye'deki Kürtlerin pozisyonu ve uluslar arası ilişkilere vurgu yapılıyor.
Bölge'deki savaşın yeni bir evreye girdiğine dikkat çekilen belgede şu ifadeler yer aldı: 'Bu gelişme iç birliği her zamankinden daha fazla ivedi kılıyor. Bugüne kadar ulusal birlik için birçok çalışma yapıldı, adımlar atıldı. Ne var ki, bugüne değin istisnasız tüm ulusal güçleri biraraya getirecek bir platform yaratılamadı. Geçmiş dönem deneyimlerinin ışığında, Kürt halkında ulusal birlik bilinci gelişti ve halk bugün bu görevi politik öncülere yüklüyor. Gelinen aşamada Kürtlerin ulusal birliğe yaşamsal derecede gereksinimi var. Artık ulusal güçler arasında diyalog zemini ve kanallarının oluşturulması bir zorunluluktur. Ulusal güçleri birleştirecek bir zeminin bir an önce kurulması gerekir. Bunun yanısıra, Kürt ulusal güçlerini ulusal çıkarlar temelinde birleştirecek norm ve kuralların da belirlenmesi ve ulusal politik yaşamda egemen kılınmalıdır. Biz KNK olarak, bu 'Ulusal Birlik Strateji Belgesi'ni, ulusal kamuoyunda geniş bir biçimde konuşulması, tartışılması ve Kürt ulusunun yararına bir sonucun elde edilmesi amacıyla öneriyoruz.'
Güney Kürdistan'ın durumuna da dikkat çekilen belgede, 'Irak'ın resmi sınırları içindeki parça yeni bir biçim almıştır: Federal Irak içinde, Federal Kürdistan. Ne var ki, Federal Irak merkezi hükümetinin 'de facto', 'anti Kürdistan' pozisyonu, genel Kürdistan davası ve Kürt ulusal hakları bakımından, kendi içinde potansiyel tehlikeyi barındırıyor. O nedenle, ulusal dikkatin bu alanda yüksek tutulması gerekir' denildi.
Demokratik ulusal çıkarlar
'Ulusal Strateji'nin belirlenmesinde temel ve belirleyici unsurun 'Demokratik ulusal çıkarlar' olduğuna dikkat çekilen belgede, 'Kürt halkı ve diğer azınlıklar adına, tüm ulusal sosyopolitik, sosyokültürel ve sosyoekonomik örgütler, politik şahsiyet ve aydınlardan oluşan, 'büyük ulusal güç', 'ulusal strateji'nin sosyal bileşimini oluşturuyor. Uluslararası güçler de, Kürdistan'a dair politikalarını 'direk' ya da 'indirek' kendi jeostratejik çıkarlarına göre yürütüyorlar. Bu realiteye göre, dünya reelpolitik dengeleri gözönünde bulundurulmalı, ulusal çıkarlara ve ortadoğu barışına katkıda bulunacak 'çok yönlü ittifak'lar hesapanmalıdır' değerlendirilmesinde bulunuldu.
Yelpaze geniş tutuldu
Kürt halkının durumunun da değerlendirildiği belgede şu tespitlere yer verildi: 'Yeni konsepte karşı, normal ve haklı olarak ulusal dinamiklerin ulusal çıkarlar çerçevesinde bir araya gelmeleri ve koordineli olarak hareket etmeleri gerekir. 'Parçacı' karekteristik henüz ortadan kalkmadı, ancak zayıfladı ve işgalci devletler ulusal harekete karşı aralarındaki sınırları aşıyorlar. Kürt ulusal güçleri de, işgalci devletlerin bu yeni politikalarına karşı 'suni sınırlar'a takılmadan birbirleriyle dayanışma içinde olmalı, işgalcilerin ortak cephesine karşı, cephesel bir ortaklıkla karşı savaşım vermelidirler. Ulusal konsepte göre, Kürdistan ulusal demokratik devrim dinamiklerinin yelpazesi geniştir. Tüm sınıf ve ara katmanlar, toplumun diğer grup ve kategorileri ulusal devrim hedefinde müttefiktirler. Hepsini birleştiren amaç; Kürdistan'ın kurtuluşu ve Kürt ulusunun özgürlüğüdür. Bu hedefte Kürdistan'ın Asuri, Ermeni, Yahudi, Arap, Türkmen, Azeri, Türk gibi etnik azınlıklarının da yeri var.' Belge'de 'Kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde Kürt halkının karar verme hakkı vardır. Bu otonomi, federalizm, konfederalizm yönünde olduğu gibi, bağımsızlık yönünde de olabilir. Bu amaçlara varma savaşımında, Kürt halkı her türlü meşru savunma yöntemlerini kullanma hakkına sahiptir' vurgusu da yapıldı.


KNK'nin 9 ulusal birlik kriteri

1. Demokratik Ulusal çıkarlar herşeyin üstünde tutulmalı
2. Ulusal varlık ve değerler korunup sahiplenmeli ve sembollere saygılı olunmalı
3. Işgalci devletlere karşı savaşımda, diğer örgütlerin üzerinden dar ve örgütsel hesaplara girilmemeli
4. Ulusal örgütlerle her ne şekilde olursa olsun diyalog içinde olunmalı
5. Ulusal güçler arasındaki dayanışma en üst düzeyde tutulmalıdır.
6. Kerkük ve tüm Kürdistan sınırları, işgalcilere karşı her ne yöntemle olursa birlikte korunmalı
7. Ulusal güçler arasındaki çatışma (savaş), ulusal suç olarak kabul edilmeli
8. Herhangi bir ulusal güç, bir diğer ulusal güç aleyhinde yanlış bir pratik sergilerse, bu kırmızı bir alarm olarak kabul edilmeli ve bu ulusal yoldan sapmaya karşı, tüm ulusal dinamikler alarm içinde olmalı, ulusal çıkarları koruma amaçlı aktif ve caydırıcı refleks gösterilmeli ve bu şekilde ulusal birliğin içten kırılmasının önüne geçilmeli
9. Demokratik ulusal birliğin kalıcı hale gelebilmesi için meclis, platform, kongre veya başka türden örgütlemeler yaratılmalı.
BRÜKSEL / ANF

0 Yorum: