Thursday, October 9, 2008

Barış Aktivistleri: Sınır İçi ve Ötesi Operasyonlarını Durdurun!

taksimeylem1ii0 Bianet -Hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) Türkiye Cumhuriyeti egemenleri halklarımızın eşit, adil, demokratik ve gönüllü birliktelik içerisinde özgürce yaşamasını değil, boğazlaşmasını istiyor." 200-150

Beyoğlu, Galatasaray Lisesi’nin önünde öğlen saatlerinde toplanan yaklaşık 50 kişi “sınır içi ve ötesi operasyonlar derhal durdurulsun, Kürt halkının ulusal demokratik hakları kabul edilsin” dedi.
Çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin imzaladığı basın açıklamasını Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP) üyesi Tuncay Yılmaz okudu.
2007 yılında çıkartılan tezkereyi ve geçtiğimiz günlerde Altınova’da Kürtlere yönelik linç girişimlerini hatırlatan Yılmaz “Bir yanda Demokratik Toplum Partisine (DTP) dönük kapatma davası, diğer yanda yeni tezkere ve sınırötesi operasyon hazırlıkları egemenlerin çatışma isteğinin en açık göstergesi. Yeni Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un göreve gelmesinin hemen ardından verdiği mesajlar devletin inkar ve imhaya dayalı savaş siyasetini yükselteceğini ve halklarımız arasında düşmanlık geliştirmeyi hedefleyen politikaları sürdüreceklerini gösteriyor” dedi.200-15c0

Yılmaz milletvekillerinden tezkereye hayır demelerini istedi.

Eylemde “Tezkereye hayır yaşasın halkların kardeşliği!”, “Biji bratiya gelan”, “Tezkereye hayır” sloganları atıldı; “Şovenizme geçit vermeyeceğiz!”, “Katil ABD işbirlikçi AKP”, “Savaşa değil sağlığa eğitime bütçe” dövizleri açıldı.

“Uzatılmak istenen tezkerenin ve süren operasyonların, silah tekellerini, TSK’yi, AKP’yi fazlasıyla memnun ederken, bedelini her zaman olduğu gibi Türkiye halkları ödüyor."

Basın açıklamasını imzalayan kurumlar şöyle:

Uluslararası İşçi Dayanışma Derneği (UİD-DER), TÖP, Sosyalist Parti Girişimi (SPG), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Partizan, Köz, Kaldıraç, İnsan Hakları Derneği (İHD), Halk Kültür Merkezleri (HKM), Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Devrimci İşçi Partisi Girişimi (DİP), Emek Partisi (EMEP), Liman Tersane Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası (Limter-İş), Trikotaj ve Giysi İşçileri Sendikası (Tekstil-Sen), DTP, Antikapitalist, Alınteri ve Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun

0 Yorum: