Tuesday, September 16, 2008

Kürtlerin kapatılmak istenen 6. partisi DTP Anayasa Mahkemesinde

Halkın iradesine kilit vurulamaz

Bugüne kadar Kürtlerin yasal zeminde faaliyette bulunan beş partisini kapatan Anayasa Mahkemesi, DTP davasında demokrasi sınavı verecek

anayasa_mahkemesi2

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİ'NDE

Anayasa Mahkemesi bugün son kez Kürt halkının siyasal iradesini temsil eden DTP'yi dinleyecek. 221 üye ve yönetici hakkında siyasi yasak istenen DTP'nin sözlü siyasi savunmasını DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, hukuki savunmasını da milletvekilleri Hasip Kaplan ve Bengi Yıldız yapacak.

DEMOKRATİK ÇÖZÜM KAÇINILMAZ

DTP'yi kapatmanın çözüm olmadığının altının çizileceği savunmada, Kürt sorununun demokratik çözümünün kaçınılmaz olduğuna bir kez daha vurgu yapılacak. 150 sayfalık savunmada, Kürt sorununda PKK ve Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan gerçekliğine de yer verileceği belirtiliyor.

Bu ne yaman çelişki AKP

DTP'nin kapatılmasıyla ilgili dava bugün görülüyor. Kürtlerin iradesini temsil eden hemen hemen tüm partilerin kapatılmayla yüzyüze kalmış olması Kürt sorununun daha fazla şiddete teslim edilmesine yol açarken, Kürtler her dönem inatla yeni bir parti ile legal siyasi arenada varlığını hissettirmeye çalıştı. Ancak her kapatılma davası Kürtlerin sisteme dönük güven bunalımını derinleştirdi. DTP ile bu kaderi son defa aşma çabası gösteren Kürtler, AKP'nin hakkındaki kapatma davasındaki söylemlerinin kendileri içinde referans olmasını beklerken, AKP hükümeti HADEP'le ilgili kapatma davasının AİHM'de görülen duruşmasına verdiği savunmada, HADEP'in 'terörist örgütün temsilcisi' olduğu için kapatılması gerektiğini öne sürdü. AKP'nin Kürtleri temsil eden partileri nasıl değerlendirdiğini de ortaya koyan savunması DTP'nin'de AKP hükümeti için aynı anlamı ifade ettiğini gösterdi. Oysa AKP kendi kapatılma davasında sunduğu savunmada parti kapatmalarının istisna olması gerektiğini söylemiş, bir partinin kapatılmasını dahi talep etmenin demokrasisinin tek sesli ve yasakçı bir yöne taşınması tehdidini getireceğini savunmuştu.dtp_turk_ayna_kaplan

AKP'den çifte standart

Kendisi hakkında açılan kapatma davasını demokrasi ayıbı olarak nitelendiren AKP hükümeti, AİHM'de görülen HADEP davasına ilişkin gönderdiği savunmada, HADEP'in kapatılması kararını yerinde bularak yeni bir çifte standarda daha imza attı. Hükümet AİHM'e gönderdiği savunmada 'HADEP'in kapatılması gerekliydi' görüşüne yer verdi.

11 Mayıs 1994'te kurulan Halkın Demokrasi Partisi (HADEP), 13 Mart 2003'te Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Basına sızan bir MGK raporu kapatma kararının 18 Aralık 1996 yılında gerçekleştirilen MGK toplantısında kararlaştırıldığını yazınca HADEP'in avukatları, davayı AİHM'e taşıdı. AİHM hükümetin yanıtlaması istemiyle, '1.HADEP'in kapatılmasından dolayı başvurucuların, Sözleşme'nin 11. Maddesine aykırı şekilde, örgütlenme özgürlüğü hakkı ihlal edildi mi? 2. Bu bağlamda, Anayasa Mahkemesi Anayasa'nın 69. Maddesi'nin gerektirdiği şekilde HADEP'in devletin maddi yardımından mahrum bırakılması için alternatif önlem hakkında yeterince düşündü mü?' sorularını sordu.

Bu da AKP'nin kendi savunması

AKP Anayasa Mahkemesi'nde hakkında açılan kapatma davasında şu savunmayı yapmıştı: 'Siyasi Partilerin yaşatılması esas, kapatılmaları istisnadır. Siyasi partiler sosyolojik gerçeklerdir bu gerçekliği gözardı ederek başarılı bir demokrasi kurulamaz. Eğer siyasi partiler sosyolojik toplumsal gerçekliği yansıtan aynalar ise aynayı kaldırmak gerçeği kaldırmıyor. O gerçek bir başka şekilde kendini ortaya koyuyor. 1961'den bu yana 24 parti kapatıldı. Askeri müdahaleler döneminde kapatılanlar hariç. Bu açıdan Türkiye çağdaş demokrasilerde kırılması imkansız bir rekorun sahibidir. Partiler ve kişilerin halkların sesi olmakla yükümlü olduğu bir politik sistemde açılan dava ve hazırlanan iddianameler sosyo-politik sorunlara çözüm getirmekten uzaktır. Bir partinin kapatılmasını talep etmek Türk demokrasisinin tek sesli ve yasakçı bir yöne taşınması tehdidini getirir.'

 

AKP, HADEP'i bölücü ilan etti

AİHM'in sorduğu sorulara yanıt gönderen hükümet savunmasında HADEP'in kapatılmasını savunarak kararın Anayasa, Siyasi Partiler Yasası ve uluslararası sözleşmelere uygun olduğunu öne sürdü. HADEP'in kapatılmasının 'yasa tarafından öngörüldüğünü' kaydeden hükümet savunmasında, 'Türkiye'deki siyasi partiler, devletin birlik ve bütünlüğünü yıkmayı ve ulusal dayanışmayı bozmayı hedefleyen faaliyetlere katılamazlar. Bu ilkenin çiğnenmesi, Anayasa'da yasaklanmış olup, bu durum aynı zamanda uluslararası hukuka da uygundur. Uluslararası sözleşmelerin hiçbirisinde, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü yıkma amacı taşıyan faaliyetlere katılma hakkını bir siyasi partiye tanıyan bir hüküm yoktur. Tam tersine, devletin ve ulusun bütünlüğünü koruyan hükümler vardır' dedi. Hükümetin sunduğu savunmada, ağırlıklı olarak HADEP ile PKK arasındaki illiyet bağı olduğu öne sürüldü. Parti üyelerinin PKK'yi destekleyen açıklamalarını illiyet bağına ispat olduğunu iddia eden AKP hükümeti, 'HADEP ve parti üyelerinin faaliyetlerinin bunların terörist örgütün temsilcileri olduklarını kanıtladığı kabul edilmelidir. Bu sonuç üzerine Anayasa Mahkemesi, HADEP'in kapatılacağı kararını vermiştir' ifadelerini kullandı.

HADEP'lilerin eylemlerini vahim buldu

Diğer partilerin kendi programları yüzünden kapatıldığını, ancak HADEP'in PKK'yi destekleyerek ülkenin bölünmesi eğiliminde oldukları kanıtlanmış parti üyelerinin faaliyetleri nedeniyle kapatıldığını öne sürdü. Partinin kapatılmasının, orantısız bir önlem olmadığını savunan hükümet, 'Etnik ayrımcılık, şiddeti teşvik ve şiddeti özendirmenin önlenmesi ve bunlara son vermek için bir müdahale olarak partinin kapatılması ve bazı sorumlu kişilere geçici olarak 5 yıl süreyle yasak getirilmesi, Sözleşme'nin 11. maddesinin 2. fıkrasıyla uyumlu bir uygulama olarak değerlendirilmelidir' görüşüne yer verdi. Hükümet sunduğu savunmada AİHM'in sorduğu 'Neden maddi yardımı kesme yoluna başvurulmadı?' sorusuna ise 'HADEP ve üyelerinin eylemlerinin vahameti ve PKK terör örgütü ile aralarında doğrudan ve gerçek örgütsel ilişkilerin varlığı göz önünde tutuldu ve mahkeme devlet yardımından yoksun bırakma cezasından söz etmeksizin bu siyasi partinin kapatılmasına karar verdi' ifadeleri ile yanıt verdi. STRASBOURG - ANF

0 Yorum: